YÖK Destek Bursu nedir? 2020-2021 YÖK Bursu’na ne zaman ve nasıl başvurulur? YÖK Bursu başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını ‘YÖK Destek Bursu Hakkında Bilmen Gereken Her Şey’ yazımızda bulabilirsin!

Ülkemizin gelişimi açısından yükseköğretimde bilimsel zeminin oluşturulması amacıyla ülkemiz için önem arz eden lisans programlarını tercih edecek öğrencilere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Destek Bursu verilmektedir. Bu burs 47 lisans bölümünü kapsamaktadır. YÖK Destek Bursu alan öğrencilerin aldıkları diğer burslar devam eder.


Başvuru Ön Koşulları Nelerdir?

 • TC vatandaşı olmak.
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
 • Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
 • Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.
 • Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Burs Alan Bölümler Nelerdir?

 • Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,
 • Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,
 • Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,
 • Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,
 • Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,
 • Veteriner Fakültelerine,
 • Felsefe Programına verilmektedir.

İlk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilere bu yıl da burs vermeye devam edecektir.


YÖK Destek Bursu Başvuru Tarihleri ve Süreci

Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi Rektörlükler aracılığıyla belirlenen tarihte YÖK’e gönderilir. Rektörlüklerce YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci ad/soyad, program vs.) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere eğitim öğretim yılı başında ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

Başvuru bilgisi için Rektörlükle iletişime geçebilirsin.

NOT: Yatay Geçiş ile bölüm değiştiren öğrencilerin bursları kesilir. Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır. 


YÖK Destek Bursu Ne Kadar Burs Veriyor?

Lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını; Temel Bilimler Üstün Başarı sınıflarında eğitim gören öğrenciler için ise iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.

Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir. Ödemeler her ayın 1-10’u arasında gerçekleştirilir. YÖK Destek Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.


Burslarla ilgili tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz!