Bu yazıda TEV bursunun ne olduğunu, başvuru koşullarını, gerekli belgeleri ve yapman gerekenleri bulacaksın. Kısacası TEV bursu hakkında bilmen gereken her şeyi ve merak ettiğin soruların cevaplarını bulacaksın!

TEV Bursları Nelerdir?

Öncelikle Yurt İçi Bursları, Yurt Dışı Bursları ve Kız Öğrenci Yurt Bursları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yurt İçi Bursları:

 1. TEV Mesleki Orta Öğrenim Bursları
 2. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları
 3. Yüksek Lisans Bursları
 4. Doktora Bursları
 5. Üstün Başarı Bursu
 6. Üstün Başarı Sanat Bursu

Yurt Dışı Bursları:

 1. Yüksek Lisans (Master’s Degree) Bursu
 2. TEV-SINGA Singapur Karşılıksız Doktora Bursu
 3. Tıp Alanında, Üst İhtisas ve Araştırma Çalışmaları Bursları
 4. TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu

Burs Başvuru Ön Koşulları Nelerdir?

TEV Mesleki Orta Öğrenim Bursları Ön Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

Aday olamayacak öğrenciler ise;

 • Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Üniversite Düzeyindeki Burslar İçin Genel Ön Koşullar:

 •   T.C. vatandaşı olmak,
 •   Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 •   Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 •   Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 •   Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 •   Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

Aday olamayacak öğrenciler ise;

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

TEV Üstün Başarı Bursu Nedir?

Yurt içinde verilen ihtiyaç bursunun yanında 2021 YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olan öğrencilere TEV’in Üstün Başarı Bursu bulunmaktadır.

Üstün Başarı Bursu Verilen Alanlar:

 •  Mühendislik-Mimarlık
 •  Sağlık Bilimleri
 •  İdari Bilimler
 •  Temel Bilimler
 •  Sosyal Bilimler
 •  Hukuk

Üstün Başarı Sanat Bursu verilen alanlar:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

Başvuru şartları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: 2021 YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olmak,
 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür. Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de (YKS’de) ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları; 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması) gerekmektedir.

Aday olamayacak öğrenciler:

 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Yurt içi Yüksek Lisans-Doktora Düzeyinde Başvuru Koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak, Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,  Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
 • Yüksek Lisansta: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
 • Doktorada: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması, Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

 Aday olmayacak öğrenciler ise;

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri
 • Hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (yüksek lisans için: 2 yıl, doktora için 4 yıl)
 • Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 • Öğrenim süresi uzayanlar,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler,
 • Tezsiz öğrenim görenler,
 • Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları ,YDS ,YÖKDİL vb. belgelerin olması gerekmektedir )
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Yurt dışı Yüksek Lisans-Doktora düzeyi için genel ön koşullar:

 • T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
 • Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları, (İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezun adaylar başvurabilirler.)
 • Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, genel not ortalamasına sahip olmak. (Burslarımıza Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görenler müracaat edebilirler.)
 • Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. (Müracaattan sonra verilecek süre içinde dil sınav sonuçları TEV’e verilir.)
 1.  İngilizce öğrenim göreceklerde:
 •  TOEFL (en az 79-80) veya IELTS (en az 6,5)
 •  Mesleki bilgilerinin yeterliliği için İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testlerinde öğrencilerin ilk %50’ye girmelidirler. (Batı Avrupa Ülkelerindeki bazı üniversiteler GRE skoru istemezler bu nedenle TEV’de istemez.)
 1.  Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki Üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri istenmektedir.

TEV burslarına nasıl ve ne zaman başvurulur?

Yurt içi bursları için;

2021-2022 öğretim yılı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı yine de önceki yılın başvuru tarihleri şu şekildeydi: 

2020-2021 Öğretim Yılı Üniversite Burs Başvuru Tarihi: 21 Eylül -18 Ekim

2020-2021 Öğretim Yılı TEV Mesleki Orta Öğrenim Bursları Başvuru Tarihi: 14 Eylül – 18 Ekim

Yurt dışı bursları için;

2021-2022 Yurt Dışı Burs Başvuruları henüz başlamamıştır, ilgili duyurular Ekim 2021’den itibaren yapılacaktır. Geçen senenin yurt dışı bursları 2020 – 2021 eğitim döneminde 3 farklı kategoriye ayrılmaktaydı ve başvuru tarihleri aşağıdaki gibiydi. Yüksek Lisans bursları, TEV-SINGA Singapur karşılıksız doktora bursu ve Tıp alanında, üst ihtisas ve araştırma çalışmaları bursudur.

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu

Burs Adı 2020-2021 Öğretim Yılı Son Burs Başvuru Tarihi Detaylı Açıklama
ABD ve Batı Avrupa bursları 31 Ocak 2020 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
FIAT bursu 28 Şubat 2020 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
DAAD Almanya bursları 28 Şubat 2020 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
Fransa Büyükelçiliği Fransa bursları 31 Mart 2020 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.  
Garring Vakfı Danimarka bursları  15 Ocak 2020 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
IE Business School İspanya bursları 15 Mayıs 2019 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
Japonya bursları 31 Mart 2020 Detaylı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

SINGA, Singapur Bursları

Dünyanın en iyi 15 Üniversitesi Arasındaki Singapur üniversitelerinde karşılıksız tam doktora bursu imkanı sağlayan, üniversite son sınıf öğrencileri, mezunlar veya yüksek lisans ve doktoraya başlayanlar ya da tamamlayanlar başvurabilecekleri burstur.

Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Tıp Bursları

ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere temel bilimler ve uygulamalı alanlarda verilecek burstur.


TEV Bursu Ne kadar Veriliyor?

2021-2022 Öğretim Yılı yurt içi burs ödemeleri aşağıdaki gibidir. Burslar ekim-haziran ayları arasında aylık olarak 9 ay ödenmektedir.

Mesleki Orta Öğretim burs ücreti  350 TL

Üniversite burs ücreti  800 TL

Yüksek lisans burs ücreti  1200 TL

Doktora burs ücreti  1600 TL

Yurt dışı burslarının burs ödemeleri hepsi birbirinden farklıdır. Bursun detaylı açıklamalarından öğrenebilirsin.


TEV Bursu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru sürecinde Türk Eğitim Vakfı her burs çeşidi için farklı belgeler istemektedir. Aynı zamanda her burs için doldurulması gereken bir form bulunuyor. Bu formlar hakkında daha detaylı bilgiye “TEV burslarına nasıl ve ne zaman başvurulur?” kısmından ulaşabilirsin. Başvuru yapacak öğrencilerin sadece formu TEV’in web sitesinden doldurması yeterli değildir. Formun çıktısının alınarak imzalanıp gerekli prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

Yurtiçi burslarında;

 1. TEV Teknik ve Meslek Lisesi Bursları Gerekli Belgeler

Türk Eğitim Vakfı’nın internet sayfasından doldurulacak “TEV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgeler:

 •    Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren belge,
 •    Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,

Bütün öğrenciler:

 •    Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi,
 •    Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Bütün aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 •    Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 •    Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •    1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)

Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

 •       Çalışanlarda onaylı maaş bordrosu,
 •       Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •       Emeklilerde aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
 •       Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet)  (4A, 4B, 4C)
 •       Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 •       Araç varsa ( Aileye ait) araç tescil belgesi (e-devlet)

Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge eklenerek okul müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu belgeleri doğrudan Vakıf merkezine gönderenlerin belgeleri işleme konulmayacaktır. )

 1. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları İstenen Belgeler

Web sitesinden doldurulması ve daha sonra çıktısı alınıp imzalanacak “TEV Burs Başvuru Formu”na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecektir:

 •    LYS ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 •    Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 •    Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Bütün aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 •    Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 •    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 •    1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 •    “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 •    Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

Adayların ailesinin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

 •       Çalışan anne, babada onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 •       Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •       Emeklilerde aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
 •       Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
 •    Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
 •    Aile adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

(Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)

 1. Yüksek Lisans-Doktora Bursları Gerekli Belgeler

Web sitesinden doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak “TEV Burs Başvuru Formu’na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

a) Yüksek Lisansta: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 •    Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestır, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

b) Doktorada: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),

 •    Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestır, doktora dalı açık olarak belirtilecek.

c) Tüm adaylar:

 •    İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
 •    Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
 •    Özgeçmişlerini,
 •    Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
 •    Ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 •    Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 •    1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 •    “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)

Adayların ailesinin mali durumunu gösteren belgeler: (Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır.)

 •       Çalışan anne, babada onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 •       Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •       Emeklilerde aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
 •       Çalışmayan, geliri olmayan anne, babada Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirleri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.), (4A, 4B, 4C)
 •       Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 •       Aile adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan belge alınmalıdır.

 1.  Üstün Başarı Bursu Gerekli Belgeler

Türk Eğitim Vakfı’nın internet adresinden doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak “TEV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgeler:

 •    YKS Sonuç Belgesinin örneği (puan türlerine göre puanlarını, Türkiye genelindeki başarı sırasını gösteren belge) (e-devlet veya ÖSYM)
 •    Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Yerleştirme Sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
 •    Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
 •    Okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en büyük başarınızı/başarılarınızı, sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarınızı ve özel yeteneklerinizi anlatacağınız en fazla 1 sayfalık yazı.
 •    Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi.
 •    İkinci sınıfa geçenler: Öğretim kurumunca onaylanmış, öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 •    Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi,
 •    Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 •    Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-devletten alınabilir.) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 •    Nüfus Cüzdanının fotokopisi,
 •    1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)
 •    “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)

Ailenin mali durumunu gösterir belgeler:

 •       Çalışan anne, babada onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 •       Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 •       Emeklilerde aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
 •       Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirleri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.)
 •       Anne, baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
 •       Aile adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge alınmalıdır.


TEV Burs Başvuru Formunu Nasıl Doldurmalı?

Yurt içi bursu için;

Başvuru yapacak öğrenciler öncelikle “ TEV Burs/ Kayıt Müracaat Formu” nu internet üzerinden doldurmalılardır. Başvurunun geçerli olabilmesi için TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olmamalıdır, aynı zamanda formun sonunda yer alan, Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkındaki Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yurt dışı bursu için;

2021-2022 Yurt Dışı Burs başvuruları ile ilgili duyurular Ekim 2021’den itibaren yapılacaktır.


TEV Bursu Sonuçları Açıklandı Mı?

Yurt içi burs sonuçlarının büyük çoğunluğu aralık ayında belli olmaktadır ve burs almaya hak kazananların isimleri aralık ayının ilk haftasından itibaren web sitelerinden ilan edilmektedir.


TEV Bursu Alanların Yorumları

Benim adım Elanur. Ben 18 yaşında lise son sınıf öğrencisiyim. Babam emekli şoför. Okumayı ve en önemlisi okula devam etmeyi çok istiyorum. Bu isteğimin gerçekleşmesine imkan yokken Türk Eğitim Vakfının, meslek lisesi öğrencilerine burs verdiğini öğrendim ve başvurdum. Burs çıktı ve yaklaşık iki yıldır burs almaktayım. Burs sayesinde okulumu bitirme hayalim gerçek olacak. Bu bursu sağlayan herkese teşekkür ederim.

Elanur Tebrizcik

Erzurum Yakutiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ben 1992 Bursa doğumlu Cumhuriyet Üniversitesi’nde Antropoloji Bölümü 3. sınıfta okuyan bir bursiyerinizim. Sizlere çok büyük bir minnet borcum var. Ailemin sağladığı kısıtlı maddi imkanlar doğrultusunda üniversiteye geldim ve sizler sayesinde şimdi rahat bir şekilde okuyor ve aldığım burs desteği ile ailemin zor da olsa geçimini sağlıyorum. Ayrıca Türkiye’de sayenizde çok daha büyük başarılar yaşayacağıma söz veriyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öper, saygılarımı iletirim.

Jale Avyüzen

Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğrencisi


Türk Eğitim Vakfı bursu başvuruları 2021 -2022 eğitim dönemi hakkında daha detaylı bilgi için burayı inceleyebilirsiniz.


TEV Yurt Bursları Nedir?

İlk olarak Türk Eğitim Vakfı, büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova’da, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurtları bulunmaktadır.

Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:

 •   Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir.
 •   Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, açıklanan TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) burs kriterlerini sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir.

Sana uygun diğer bursları incelemek ve güncel burslar hakkında bilgi edinmek için tıklayabilirsin.

Burs başvurusu hakkında bilmen gereken her şeyi derlediğimiz blog yazımıza da buradan ulaşabilirsin.

burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!