Öğrencilik demek biraz da ekonomik sıkıntılara direnmek demek. Yurt ve beslenme masrafı,bitmeyen harcamalar.. Okul kitaplarının ne kadar pahalı olduğuna değinmeye gerek bile duymuyoruz. Eğer burs alıyorsanız da bursların çoğu zaman yetersiz kaldığını biliyoruz. Paraya ihtiyacım var iş bulamıyorum ya da çalışma saatleri çok yoğun bana uymuyor diyorsanız size bahsetmek istediğimiz bir fırsat var: Kısmi Zamanlı Çalışma.. 

Öğrencilikte çalışmayı deneyimlemek isteyip de yoğun mesai şartlarından gözü korkanlar için bire bir fırsat. Genellikle üniversite kampüsünden bile dışarı çıkmadan sigortalı olarak çalışmak mümkün.

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı Nedir?

Üniversiteler, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıkları kapsamında geçici işlerde çalıştırmak üzere belirli sayıda öğrenci seçiyor.  Öğrenciler kütüphane, yüzme havuzu, yemekhane, laboratuvar gibi birbirinden farklı birimlerde çalışabiliyor. . Çalışma çeşidi çalışılan bölüme göre değişiyor; fakat hiçbir kısmi zamanlı öğrenci temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamaz. 


Nasıl Başvurulur?

Öğrenciler bazı üniversitelerde hangi birimde çalışmak istiyorlarsa o birime başvuruda bulunurken; bazı üniversitelerde ise başvurulan birime göre değil, kontenjana göre yerleştirilmektedir. Başvurular genel olarak fakültelerin öğrenci işlerinden yapılmaktadır.

Başvuru süresi ilan panolarından duyrulmakla birlikte çok kısıtlı bir zamanı kapsamaktadır. Üniversitelerin eğitim öğretime başladığı haftaları izleyen başvuru süreci fakültelerin internet sayfalarından da ilan edilmektedir. Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Başvurular her okul için farklı bir takvim aralığında olmakta. Bu sebeple fakültenizin öğrenci işleriyle iletişime geçmelisiniz. Üniversitenizin internet sayfasında da duyurular veya öğrenci işleri kısmından bilgilere ulaşabilirsiniz. Seçilen öğrenciler haftalık en fazla 15 saat çalışabilirler. Sigortalarının kapsamı ise sadece iş kazası ve meslek hastalıkları ile sınırlandırılmıştır. 


Seçilme Şartları Nelerdir?

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak, 

b) Disiplin cezası almamış olmak, 

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak, 

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, 

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak. 

* Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

NOT!! KYK kapsamında burs veya kredi alıyor olmanız seçilmenize engel değildir.


Çalışma Günleri Nelerdir?

Günlerinizi çalıştığınız birimler belirler. Kimi birimlerde resmi tatillerde bile çalışmaya devam ederken kimi birimlerde hafta sonu izin vardır. İlgili yönetmelikte bununla ilgili şu ifade bulunmaktadır: 

‘’Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.’’


Ücret Ne Kadardır?

‘’Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.’’ şeklinde ifade edilmiştir. Yine çalışma saatleri her üniversitede farklılık göstereceği için sayısal bir veriden kesin söz etmemiz mümkün değil. Kendi öğrenci işleri biriminizden gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Ay sonunda, çalıştığınız saatlerdeki değişiklikleri göz ardı ettiğimiz takdirde 400 ile 500 TL arasında bir gelir elde etmeniz mümkün. 


Çalışan Öğrencilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Her birimin çalışanlarına yükledikleri sorumluluklar farklıdır.. Örneğin kütüphane çalışanı ile laboratuvar çalışanının sorumluluğunun aynı olması beklenemez. Kısmi çalışma ile ilgili yönetmelikte görev ve sorumluluklar ile ilgili çizilmiş çerçeveye göre öğrencilerin sorumlulukları şunlardır: 

(1) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz. 

(2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür. 

(3) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur. 

(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

 (5) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır. 

Bu sorumluluklar herkes için geçerli genel bir çerçeve olmakla birlikte biriminiz sizlere bunun yanı sıra yeni görev ve sorumluluklar tanımlayabilir.


Öğrenci yaşamından o ayki etkinlik rehberine, çok sayıda burs fırsatlarından kültür sanat paylaşımlarına ve daha birçok yararlı yazıya anında ulaşmak için E-Bursum Blog adresini ziyaret etmeyi unutma!


burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!