Jean Monnet kimlere burs verir? Jean Monnet bursu nedir? 2020-2021 Jean Monnet bursuna ne zaman ve nasıl başvurulur? Jean Monnet bursuna başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Tüm bu soruların ve nicesinin cevaplarını Jean Monnet Bursu 2020-2021 yazımızda bulabilirsiniz!

Ülkemizin AB müzakere sürecinde toplumun her kesiminden kişilerin farklı sorumlulukları vardır. Bundan dolayı, AB ile ilişkilerimiz yakından takip edebilecek, analiz edebilecek, bu konularda uzmanlaşan insanlara ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Jean Monnet Burs Programı ortaya çıkmıştır. AB tarafından finanse edilen program, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB kazanımına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İlk olarak 1990-91 akademik yılında başlayan programın ilk aşamasında; Avrupa entegrasyonu konusunda Türkiye’de mevcut bilgi ve deneyimin arttırılması ve bu konularda nitelikli insan kaynağının desteklenmesi olmuştur. İkinci aşama ise; katılım sürecinde ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının eğitimi için burs programının kullanılması olmuştur.

Jean Monnet bursuna; kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli başvuru yapabilmektedir.

Bu yazımızda, sizler için 2020-2021 dönemi Jean Monnet bursunu inceledik. Nice burs fırsatından haberdar olmak ve bu fırsatlara kolayca başvurmak için sizleri E-Bursum’a bekliyoruz. Buradan yazdığımız tüm yazılara erişebilirsiniz.


Jean Monnet Burs Programı hangi alanlarda yapılacak çalışmaları desteklemektedir?

Jean Monnet Burs Programı, AB kazanımları kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda yapılacak çalışmaları desteklemektedir.

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya (Lütfen Önemli Not-1’e bakınız)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Jean Monnet burs başvuru ön koşulları nelerdir?

Jean Monnet bursuna başvuru yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları karşılamanız gereklidir.

Hâlihazırda;

 • Türkiye’deki kamu çalışanları, veya
 • Türkiye’deki özel sektör çalışanları, veya
 • Türkiye’deki üniversitelerin akademik ve idari personeli, veya
 • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans ya da

doktora) öğrencileri

Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Tüm başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

 • AB üye ülke , Türkiye veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olmak, ve
 • Lisans derecesine sahip olmak ya da bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak, ve
 • 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 lisans not ortalamasına sahip olmak
 • Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan yabancı dil yeterlik belgesine/belgelerine sahip olmak

Jean Monnet bursuna nasıl ve ne zaman başvurulur?

Jean Monnet burs başvuruları 2020-2021 döneminde 21 Ağustos- 5 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 5 Kasım 2019 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Dr. Hakan ERTÜRK (Başkan V.)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek – Ankara / Türkiye

2020-2021 döneminde Jean Monnet bursuna dair tüm yeniliklerden haberdar olabilmek için vakfın sitesini ve E-Bursum’u takip etmenizi öneririz.


Jean Monnet burs başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru yapabilir. Bu belgeleri yukarıdaki adrese postalamayı unutmayın 🙂

 1. 2020-2021 akademik yılına ait İngilizce Başvuru Formu
 2. Tercihen son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık
 3. Nüfus cüzdanı / Pasaport (kimlikle ilgili olan sayfaların) fotokopisi , ve
 4. Başvuru Formunda belirtilen AB resmi dili ya da dillerine  ait yabancı dil yeterlik belgesi/
 5. Mezun olunan üniversitenin verdiği dilde Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Lisans son sınıf öğrencileri için geçerli değildir), ve
 6. Üniversiteden alınmış ve üniversitenin hazırlamış olduğu dilde, imzalı ve damgalı/kare kodlu (QR kodlu)/barkodlu veya eşdeğer tasdikli resmi lisans transkripti
 7. Asgari lisans not ortalamasına (4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65) sahip olmayan adaylar için; yüksek lisans/doktora diploması veya belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında, 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren hizmet belgesi/belgeleri, ve
 8. Her bir sektöre özgü sunulması gereken ilave başvuru belgeleri.

  Belgelerin detaylarını ve sektörlere özel belgeleri öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Jean Monnet ne kadar burs veriyor?

Burs miktarı ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir. 

 • Okul ücreti (okul ücretinin 20.000 Euro’ya kadar olan bölümü),
 • Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb. Aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz),
 • Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3000 Euro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

NOT:Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.Jean Monnet bursları aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

Jean Monnet bursu önemli tarihler nelerdir?

Jean Monnet burs başvuru süreci tabloda belirtildiği şekilde ilerleyecektir.

  TARİH SAAT
2020-2021 Akademik yılı burs başvuru başlangıcı 21 Ağustos 2019
Açıklama sorularının veya başvuru sahiplerinin Sözleşme Makamına ek bilgi taleplerinin sunulması için son tarih 15 Ekim 2019 16:00
Açıklama sorularının cevaplarının veya ek bilgilerin Sözleşme Makamı tarafından verildiği tarih 25 Ekim 2019
Başvuru belgelerinin sunulması için son tarih 5 Kasım 2019 17:00
Yazılı sınav almaya hak kazanan adayların daveti 14 Şubat 2020
Yazılı sınav 29 Şubat 2020
2020-2021 JM Bursu almaya hak kazanan adayların bilgilendirilmesi 4 Mayıs 2020 13:00-16:00
Sözleşmenin imzalanması 16 Temmuz 2020-15 Aralık 2020
     

Yazılı sınav değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar sınavı geçmiş kabul edilmektedir.

Burs almaya hak kazanan adaylar en az 3 ay, en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede ya da üniversiteye eşdeğer bir kurumda yüksek lisans eğitimine ya da araştırma programına katılabilir. Daha fazla ayrıntı için Jean Monnet web sitesinden bilgilere ulaşabilirsiniz.


Jean Monnet burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

2020-2021 burs dönemi Jean Monnet bursu sonuçları 4 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Jean Monnet Bursu detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

Jean Monnet bursu ve daha pek çok yayınlayacağı burs sonuçlarını E-Bursum olarak biz de takip ediyor olacağız. Bu nedenle tüm bu vakıflardan tek bir çatı altında haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.


burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!