İlk fırsat programı hakkında merak edilenleri Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler’e sorduk. Tarihinden amacına kadar tüm detayları öğrendiğimiz röportajımız için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Esas Sosyal’in kuruluş amacı nedir?

Esas Sosyal; Esas Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma geri verme vizyonu ile birleştirerek toplumsal fayda yaratmayı amaçlayan bir sosyal yatırım birimidir. 2015 yılından bu yana yürüttüğümüz faaliyetlerle sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İlk yatırım alanımız olan “gençlik ve istihdam” konusunu çalışmalarımızın merkezine koyarak, gençlere fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat” ve “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım” Programlarını hayata geçirdik. Az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, iş hayatına katılımında akranlarıyla eşit şartlara sahip olmalarını hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında katılımcılarımız sivil toplum kuruluşlarında ilk iş deneyimi edinirken, toplumsal fayda yaratma bilinci yüksek bir şekilde iş hayatına adım atıyor. Bu anlayış sayesinde, tecrübe kazanan katılımcılarımızın profesyonel hayatlarının her alanında da sosyal faydayı çalışmalarının merkezine koyacaklarına inanıyoruz. Bir yandan eğitimli genç işsizliğine çözüm modeli yaratırken, bir yandan da STK’lara nitelikli iş gücü sağlayarak sivil toplum sektörüne katkıda bulunmuş oluyoruz. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programımız ile de bir adım geriye gidip az bilinen devlet üniversitelerindeki öğrencilere mezuniyet öncesi İngilizce eğitimi vererek, iş ararken önlerine çıkan İngilizce yetkinlik engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programının içeriği ve amacı nedir?

Esas Sosyal olarak gerçekleştirdiğimiz 30’u aşkın araştırma sonucunda gençlik ve istihdam alanındaki eksikliklerin ne boyutta olduğunu tespit ettik ve özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin, profesyonel hayata geçişleri sırasında daha fazla zorluk çektiğini gördük. Fırsat eşitsizliğine sebep olan bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini kabul edip, iş hayatına katılım süreçlerinde gençlerimizi desteklemek istedik. Gençlerin en çok ihtiyacı olan şey kurdukları hayallere doğru ilerlerken, cesaret ve özgüven. Onların işe alım süreçlerinde üniversitelerinin bilinirlikleri üzerinden değil, kişisel yetkinlikleri ve becerileri üzerinden değerlendirilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Programlarımız ile gençlerin donanımlı, kendinden emin ve sosyal bireyler olmalarına destek olmayı amaçlıyoruz.

2016 yılında hayata geçirdiğimiz Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında gençlere Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı iş deneyimi sağlayarak iş hayatına attıkları ilk adımda destekçileri oluyoruz. Özel sektörde karşılığı olan Kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme gibi farklı departmanlarda deneyim kazanma imkânı tanıdığımız gençlerin maaşları ise Esas Holding ile istihdamda fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık vizyonunu paylaşan kurumsal destekçiler tarafından karşılanıyor. Bunun yanı sıra katılımcılarımıza İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği sağlıyoruz. Akademide gençlerimize küresel standartlarda bir yetkinlik kazandırmayı amaçlayarak Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime yer veriyoruz. Daha yolun başında olan gençlerimizin iş hayatına uyum sağlama sürecinde kendilerine rehberlik edecek kişilerle iletişim halinde olabilmesi de çok önemli. Bu sebeple gençlerimize alanında uzman yöneticilerden mentorluk desteği alma fırsatı tanıyoruz. Bununla birlikte,  program boyunca kurumsal destekçilerimizin ve ekosistemimizdeki kurumların yöneticilerinin de katıldığı prova mülakatlar, söyleşiler ve etkinlikler de düzenleyerek onları devamlı olarak farklı kaynaklardan besleyip kendilerini geliştirmelerine, networklerini genişletmelerine olanak sağlıyoruz.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın gelişiminden bahseder misiniz?

Esas Sosyal olarak hayata geçirdiğimiz programlarımızın sürdürülebilir ve ölçülebilir olması bizim için çok önemli. Bu kapsamda programlarımız ile iletişim kuruduğumuz, hayatına dokunduğumuz ve bize destek olan herkesi ekosistemimize katarak hep irtibatta kalmaya özen gösteriyoruz. Sosyal fayda yaratma vizyonunu paylaşan tüm paydaşların bulunduğu, aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin yer aldığı, Esas Sosyal ailesi olarak da adlandırdığımız 2.500 kişilik bir ekosistem oluşturduk. Bu aileyi her yıl daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile yaratılan kümülatif sosyal fayda adına, ekosistemden alınan görüşler ve geribildirimler çok faydalı oluyor. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı sürekli gelişen mentor havuzu, prova mülakat süreçleri ve kurumsal destekçilerimiz ile birlikte hep daha ileri gidiyor.

Programa kimler başvurabilir?

Esas Sosyal bünyesindeki programlarımıza Türkiye’nin dört bir yanından pek çok farklı üniversiteden binlerce mezun başvuru yapıyor.  Bugüne kadar 20.000’i aşkın başvuru aldık. Geçtiğimiz yıl Programımıza 80 şehirdeki 118 farklı devlet üniversitesinden 3.844 genç başvurdu. Yani programımızın kapıları ülkemizin dört bir yanında az bilinen devlet üniversitelerinden mezun, başvuru koşullarını sağlayan tüm gençlere açık.

Başvuru tarihleri ve nasıl başvurulduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Başvuru sürecimiz 9 Mayıs tarihinde başladı 10 Haziran’a kadar devam edecek. Başvurularımız www.ilkfirsat.org adresinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru linki ile katılımcı adaylarımız web sitenize yani microfon.co adresine yönlendirilerek bizim desteklediğimiz paydaş STK’ların açtığı  pozisyonlara başvuru yapabiliyor. Program kapsamındaki iş ilanları tamamen sivil toplum kuruluşlarınca açılıyor. Bu noktada iş ilanları kısmında Esas Sosyal olarak koordinasyon sürecine dâhil olmuyoruz. Değerlendirme adımında devreye giriyoruz. Tüm bilgiler web sitemizde detaylı olarak yazıyor, gençlerin aklına takılan bir konu olduğunda genç ve dinamik ekibimiz her zaman yardıma hazır.

Gençler, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’na başvururken nelere dikkat etmeli?

Programa başvuracak adaylar için bazı kriterler belirledik. Başvuruda bulunmak isteyen gençlerimizin Haziran 2021 ve sonrasında devlet üniversitesinden mezun olması, diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5, 100’lük sistemde en az 65 puan olması, daha önce tam zamanlı çalışmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Gençler tek bir pozisyona başvurabiliyorlar. Gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış almış öğrencilerin öncelikli olarak değerlendirileceğini de özellikle belirtmek isterim.

Değerlendirme süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?

6 yılda 200 yeni mezuna ilk iş deneyimi sunan programımıza kabul edilen adaylar Ağustos ayının son haftasında açıklanacak. Programa kabul edilecek gençlerin belirlenme süreci oldukça detaylı bir çalışma gerektiriyor. Gençlerin hayatını şekillendirmelerinde büyük bir rol oynayan programa doğru kişileri seçmek oldukça önemli. Bu noktada başta Esas Sosyal ekibi ve  STK’ların İK ekipleri olmak üzere uzman danışman, ayni destekçi ve hizmet sağlayıcılarla çalışarak başvuruları titizlikle değerlendiriyoruz. Akabinde adayları daha yakında tanıyabileceğimiz online mülakatlar ve kişilik envanteri testi yaparak katılımcıları netleştiriyoruz.

Bu programdan mezun olanların işe yerleşme durumlar nelerdir?

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı hayata geçirirken hayalimiz %100 istihdam sağlamaktı. Şu an programımızdan mezun olan gençlerimizin 6 ay içinde işe yerleşme oranı %100, yani programımızın işsizlik oranı %0. Bu oranlara baktığımızda gençlere ilk fırsatlarını vererek ve onların elinden tutarak hikâyelerini geliştirmenin tarifi imkânsız gururunu yaşıyoruz.

Mezunlarınızı sürece dâhil ettiğiniz bir mezun ağınız var mı? Varsa kısaca bahsedebilir misiniz?

Daha önce de bahsettiğim gibi geniş ekosistemimiz bizim için çok kıymetli. Programlarımızın sürdürülebilir olması açısında en güçlü kasımız. Ekosistemimiz içinde büyük bir yer tutan iletişimi ve takibi hiç bırakmadığımız mezunlarımız gelişimimizde önemli bir rol oynuyor. Program mezunları, bu özel deneyimi paylaştıkları ve artık farklı kurumlarda kariyerlerine devam eden mezunlar ağının parçası oluyorlar. Dayanışma ve karşılıklı paylaşıma dayalı bu ağ içinde yer alan mezunlar, özel buluşma ve etkinliklerde akranlarıyla networking yaparken farklı deneyimlerden de besleniyorlar. Ayrıca Esas Sosyal olarak farklı gelişim imkanlarıyla mezunlarımıza destek olmaya ve hayatlarındaki gelişmelerde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Program mezunları binlerce kişi ve kurumun dahil olduğu ekosistemin ayrılmaz bir parçası olarak birçok kariyer ve gelişim fırsatı yakalıyor. Mezunlar aynı zamanda kendilerinden sonra bu önemli fırsatı yakalayan genç arkadaşlarının ilk işlerine ve profesyonel hayata uyum sağlamaları için yanlarında olarak yeni katılımcılara akran mentorluğu yapıyor. Bu geri verme ve dayanışma kültürü sayesinde İlk Fırsat ruhu gelecek nesillere aktarılıyor. Ayrıca mezun katılımcılardan oluşan “Mezun Çalışma Komitemiz” ile birlikte koordineli olarak çalışarak mezun ilişkilerimizi sürekli taze tutuyoruz. Mezunlarla olan ilişkilerimiz bizi sürekli besleyen değerlerimiz.

İlk Fırsat Programı ilanları için tıklayın.