Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünün Sunduğu Fırsatlar Nelerdir?

Ankara Üniversitesi’nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programı’nda eğitim alanlar, kendilerine gayrimenkul sektörünü anlama, kamu ve özel sektörde kariyer sahibi olma fırsatı bulurlar.

Lisans programı, gayrimenkul ve inşaat sektörlerini ayrıntılı olarak anlamaya, derinlemesine uzmanlık bilgisi geliştirilmesine olanak sağlar. Ayrıca, proje çalışmaları ile yaz dönemi stajları sayesinde öğrencilerin çalışma deneyimi kazanmalarına da yardımcı olur.


Mezunların İş Olanakları Nelerdir?

Lisans programlarından mezun olanların kamu ve özel kesimde çok geniş iş alanları bulunmaktadır. Lisans program mezunlarının birçok farklı unvanlarla özel sektörde çalışmaları mümkündür. Lisanslı değerleme uzmanı, konut değerleme uzmanı, varlık değerleme uzmanı, kredi dereceleme uzmanı gibi.

Mezunlar, değerleme, gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurabilirler ve mevcut ofislerde çalışabilirler. Banka ve finansal kurumlarda, kentsel dönüşüm, yenileme ve koruma şirketlerinde, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında iş bulabilirler. Bunun yanında; yerel yönetimler başta olmak üzere, kamu kurumlarının inşaat, emlak, kamulaştırma birimlerinde, farklı pozisyonlarda görev yapabilirler.


Burs İmkanları

Lisans öğrencilerinden, YKS sıralaması ilk 30.000’de bulunan ve puan sıralamasına göre seçilecek bir öğrenciye, aylık 1.000-TL ve ilk tercihi ile Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü içine girenlerden 6 öğrenciye puan sıralamasına göre sıralanmak üzere aylık 800-TL, 600-TL, 500-TL, 400-TL, 300-TL ve 200-TL olmak üzere nakdi burs verilecektir.

Burs olanakları başarıyı teşvik etmeyi amaçladığından öğrencinin dönemlik not ortalamasının 3,50/4,00 ve üzerinde bulunmasını gerektirir. Bu yüzden, ortalaması 3,50’nin altına düşen öğrencilerin bursu kesilebilir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün öğrencilere sağladığı tüm burs olanakları karşılıksızdır. Öğrenciler yılda 9 ay boyunca ödeme alır.

Kayıt esnasında burslu olmayan öğrenciler eğitimlerine başladıktan sonra, üstün başarı göstererek, burs hakkı kazanabilirler. Aynı zamanda, öğrenciler genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden 3,50 ve daha yüksek olması durumunda, bölümün başarı bursu kontenjanları dahilinde, aylık 200 ile 800-TL arasında bir burs kazanabilirler.

Bölümle alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayabilirsin.

Ayrıca, soruların için mail adresinden bölüme ulaşabilirsin ve Whatsapp Destek Hattı ile yazışabilirsin: ubf@ankara.edu.tr

İlgili bölümün yüksek lisans programında eğitim görenler, lisans öğrencilerini ve bölümü desteklemek için bir dernek kurdular. İstersen bu derneği tanıyalım.


Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği, 41 kurucu üyesinin girişimi ile Ankara’da kurulmuştur. Kurucular, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış yahut yapmakta olan, farklı mesleklere mensup profesyonellerden oluşmaktadır.

Kurucular arasında, farklı kurum ve kuruluşlarda birçok farklı meslek icra eden kamu çalışanları bulunmaktadır. Ayrıca özel sektör mensupları ve akademisyenler de bulunmaktadır. Bu noktada tüm kurucular gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ile alakalı meselelerin disiplinler arasındaki iletişim, işbirliği ve ortak bilgi birikimiyle çözümlenebileceğine gönülden inanmaktadırlar.

Bunun ötesinde, gayrimenkul geliştirme ve yönetimine ilişkin dünya üzerinde etkinliğini sürdüren akımların yansımalarının da takip edilmesinin ve ülkemiz açısından yararlı olabilecek uygulamaların, ülkemizde yürürlükte bulunan sistemlere entegre edilmesinin önemi de kurucular kabul etmektedir.

Dernek, vizyon ve misyonu kapsamında Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünü tercih eden 3 öğrenciye burs imkanı sağlayacaktır.

375 ve üstü puanı bulunan, bölümü ilk seçiminde tercih eden üç öğrenciye burs imkanı sağlanacaktır. Bu burs 9 ay boyunca aylık 250 TL karşılıksız olacaktır. Burs verilecek öğrenciler, başarı durumuna ve maddi ihtiyaca göre Dernek Yönetim Kurulunca belirlenecektir. Aynı zamanda, başka kurumlardan alınacak burslar, burs bağlanmasına engel değildir.

Sana uygun diğer bursları bulmak ve incelemek için tıklayabilirsin.

Burs başvurularında aklına takılan soruların yanıtları için diğer blog yazımıza göz atabilirsin.