Borusan Kocabıyık Vakfı bursu nedir? BKV bursuna nasıl başvurulur? Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvuru koşulları nelerdir? BKV bursu hakkında merak ettiğin tüm soruların yanıtları bu kapsamlı yazımızda seni bekliyor !

Borusan Kocabıyık Vakfı (BKV) ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere öğrencilere burs vermektedir. İyi haber ise Borusan Kocabıyık Vakfı bursu karşılıksız olarak verilmektedir.


BKV Bursu Başvuru Koşulları Nelerdir?

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. Lisans seviyesinde örgün eğitim öğrencisi olmak gerekir.
 3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
 4. Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 5. Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 70; 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
 6. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimî eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
 7. Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.


BKV Bursuna Başvuru Yapabilecek Üniversiteler

Burs kontenjanı tahsis edilen okullar ve bölümler aşağıdaki gibidir. Bu okullarda örgün öğrenim öğrencisi olunmalıdır.

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından;

 • İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri
 • Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilen burslar ise her yıl belirlenen protokol esasları ve kontenjan doğrultusunda 2. sınıfa dereceyle geçen öğrencilere verilmektedir. Fakültenin burs birim merkezi bursa hak kazanan öğrencilerle iletişime geçer.


BKV Bursuna Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur?

2020-2021 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 21 Eylül–23 Ekim

Borusan Kocabıyık Vakfı, burs başvurularını E-Bursum üzerinden almaktadır. Burs başvuruları E-Bursum Burs Ara kısmından online sistem üzerinden yapılır, şahsi başvuru kabul edilmez.

Sistem üzerinden seçilen öğrencilerle Vakıf tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.


Burs Süresi ve Burs Miktarı

Burslar ilke olarak 1 (bir) yıllık süre için verilir ve burs süresi üniversite öğrencileri için 9 ay tam- 3 ay yarım burs olmak üzere 12 (on iki) aydır. 2020-2021 eğitim dönemi burs miktarı Eylül-Haziran’da 700 TL, geriye kalan 3 ayda 350 TL’dir.


Bursun Devamı

Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek.
 2. Her yıl belirtilen tarihe kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek.

Bursun Kesilme Halleri

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

 1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
 2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
 3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan,
 5. Disiplin cezası alan,
 6. Tutuklanan,
 7. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
 8. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
 9. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan.
 10. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

öğrencilerin bursları kesilir.


Bursun Yeniden Verilmesi

 1. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 2. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi ile birlikte burs yeniden verilir.

BKV Bursu Sonuçları

Burs almaya hak kazananlar mail yada telefon yoluyla vakıf tarafından bilgilendirilmektedir. Sonuçlanma zamanında maillerini kontrol etmeyi ihmal etme!