BAU Hukuk Fakültesi ilk 2000-2001 öğretim yılında öğrenci almaya başlayarak kısa sürede Türkiye’deki hukuk fakülteleri arasında başarıyla yer edinmiştir. BAU Hukuk Fakültesi, klasik hukuk eğitiminden ödün vermeden, dünyadaki teknik ve hukukî gelişmelere paralel olarak kendisini yeniliğe ve gelişmeye açık tutar.

Açılması zorunlu olan temel derslere ilâve olarak yapay zekâ hukuku, kadın hakları, fikrî haklar, deniz ticareti, milletlerarası tahkim, e-ticaret, sosyal medya ve internet hukuku, tüketici hukuku, üzerinde özel olarak durulan konulara örnek olarak verebiliriz.

BAU Hukuk Fakültesi’nde düzenli olarak güncel konulara dair laboratuvar çalışmaları, sempozyumlar, konferanslar, eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2020 – 2021 yılında icra edilen medenî hukuk laboratuvar çalışmaları, insan hakları yargısına bakış sempozyumu, anayasa mahkemesi bireysel başvuru eğitimi, şirketler hukuku sempozyumu örnek olarak vermek mümkündür.

Uluslararası Mahkeme Ziyaretleri

BAU Hukuk Fakültesi, süreklilik arz eden bu çalışmalarda, mümkün olduğu ölçüde öğrencilere de görev vermeyi tercih ediyor. Ayrıca daha öğrencilik yıllarında meslekî atmosferi solumalarını sağlamaya çalışıyor.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinden bazıları doğrudan hukuk fakültesi öğrencilerine hitap ediyor. Bu kulüplere bilişim ve teknoloji hukuku kulübü, hukuk kulübü, uluslararası hukuk kulübü ve bilişim hukuku kulübünü örnek olarak verebiliriz.

Sağlık şartlarının elverdiği yıllarda, yarıyıl tatillerinde, “Avrupa Uluslararası Kurumlar ve Mahkemeler” etkinliği kapsamında, bir sertifika programı olarak Strasburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Lahey’de Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesini ziyaret edilmektedir.

Ayrıca, BAU’lu öğrenciler, ulusal ve uluslararası farazî dava yarışmalarına katılmaları hususunda teşvik ediliyor. Öğrencilerimizin iştirak ettiği yarışmalara CESUP, Vismoot, ISTAC, BAU VaBB farazî dava yarışmaları örnek olarak verebiliriz.

Detaylı bilgi ve daha fazlası için buraya tıklayabilirsin.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini yakından tanımak için burayı ziyaret edebilirsin.