Herkese merhabalar! Kendimizi geliştirmek ve donanım kazanmak adına neler yapabileceğimiz gelişen ve hızla değişen dünyada daha da önem arz etmeye başladı. Günümüz iş alımlarında da kişisel gelişime odaklanılması üzerine bizler de Bankacılık, Sigortacılık ve Finans alanında çalışmak isteyenlerin edinebileceği sertifika programlarını sizler için araştırdık. Şimdi hep beraber CV’nizi canlandıracak bu detaylara göz atalım!


Bankacılık Deyince Akla İlk Gelenlerden: SEGEM Belgesi 

Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin kısaltması olan SEGEM, çeşitli iş dallarında kişilerin yeterliliklerini gösteren belgeleri açılan kurslar ve sınavlarla vermektedir. 

Segem belgesiyle birlikte kişiler:

 • Sigorta acentesi açmak,
 • Sigorta eksperi olmak,
 • Aktüer olmak,
 • Sigorta brokeri olmak,
 • Reasürans brokeri olmak 

gibi yetkileri elde ederler. Bu belge olmadan yukarıdaki vasıflara sahip olmak yasal olarak mümkün değildir. Bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışan kişilerde sürekli olarak aranılan bu belgeyi Segem sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip ederek ve gerekli şartları öğrenerek belli bir ücret karşılığında edinmeniz mümkün! Bu belgeyi edinmek, sizleri işinizde şüphesiz bir adım öne çıkaracaktır! 


BEAS Sertifikası

Bireysel Emeklilik Aracıları sertifikası, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetlerini yerine getirecek olan kişilerin yeterliliklerini ölçmek, sahip oldukları bilgi birikimini görmek  amacıyla yapılan sınavlar sonucunda alınan bir belgedir. Bu belgenin istendiği iş pozisyonları şunlardır: 

 • Girişimci Bankacılık Yetkilisi,
 • Perakende Bankacılık Yetkilisi,
 • Cari Operasyon Yöneticisi,
 • Özel-Birebir-Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi,
 • Özel-Birebir-Ticari Portföy Yöneticisi,
 • Satış Temsilcisi,
 • Müşteri Temsilcisi.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından düzenlenen sınavlara katılabilmek için eğitim durumunuzda aranan nitelikler şu şekildedir: 

 • Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun veya bu kurumlarda öğrenci olmak
 • İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezunu olmak veya bu kurumlarda öğrenci olmak. (Öğrencilerin sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.)
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak ve emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerliğinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak veya müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmanız gerekmektedir. 

İnternet aracılığıyla yapacağınız sınav başvurularını bireysel olarak yapabilir, daha sonra size bildirilen sınav tarihiyle birlikte elektronik ortamda sınava girebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında sertifikayı edinebilirsiniz. Sınav tarihleri EGM tarafından belirlenmekte olup, EGM’nin internet sitesinden konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 


Bankacılık Alanının En Ünlülerinden: CISA Sertifikası

CISA (Certified Information Systems Auditor) yani Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi, ISACA’nın düzenlemiş olduğu sertifikasyon programlarındandır. Öncelikle bankada çalışan kişiler tarafından tercih edilen firmaların denetim ve iç kontrol birimlerinde çalışmak isteyenlerin edinmesi gereken bir sertifikadır. Sertifika tek başına yeterli olmamakla birlikte bu konudaki bilgi birikiminiz ve yeteneklerinizi kanıtlayan dünyaca ünlü standarttır.

Bilgi Sistemleri Denetçisi unvanına sahip olmak isteyen herkesin alması gereken bir belgeyken, bu sertifikanın istendiği iş pozisyonları şu şekilde sıralanabilir:  

 • BT Kalite Güvence Mühendisi,
 • Bilgi Teknolojileri Müfettişi,
 • Bilgi Sistemleri Müfettişi.

Belirlenen eğitimleri aldıktan sonra sınavlarda başarılı olarak sertifikayı edinebilirsiniz. Aynı zamanda ISACA’nın resmi internet sitesinde verilen bilgiye göre BDDK, Bilgi Teknolojileri alanında denetim yapmak için CISA sertifikasının gerekliliğini yasal mevzuat ile zorunlu kılmıştır. Belirli bir ücret karşılığında bu sertifikayı edinebilirsiniz. CISA eğitimi alabilmek için ISACA’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruları ve eğitimleri takip edebilir, daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. 


Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Lisansı (SPK-SPL Lisanslama)

Spk Lisansı, sermaye piyasası kurulunun yatırım işlemleri yapabilmek için adaylara zorunlu kıldığı lisans belgesidir. Sermaye piyasasında çalışmak isteyenlerin bu lisansı alabilmesi için SPK Lisanslama sınavlarına girmesi gerekir. 

Sermaye piyasası faaliyetleri düzey 1 – 2 – 3 şeklinde derecelendirilen lisans programları uzmanlık konusu ve faaliyet alanı bakımından farklı bölümlere hitap etmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı almaya hak kazanan kişiler “Düzey 1” ve “Düzey 2” lisanslarının kapsamına giren alanlarda görev yapabilirler. Bu lisansı alabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olması koşulu vardır. 

Sermaye piyasası lisanslama sınavlarında “Düzey 1” denilen program daha temel finansal faaliyetler yapmaya olanak sağlarken, “Düzey 2” ve “Düzey 3” daha çok türev piyasalar ve borsada işlem gören halka açık anonim şirketlere yöneliktir. Bu lisanslar kişilerin  kariyerine katkı sağlayacak ve gerekli işlem yetkinliğini kazandıracaktır. 

Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansının istendiği banka pozisyonları aşağıdaki gibidir:

 • Döviz ve Kıymetli Madenler Uzman ve Uzman Yardımcılığı,
 • Bireysel Portföy Yatırım – Emeklilik Fonu Op. Uzmanı,
 • Özel – Birebir- Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi,
 • Özel – Birebir- Ticari Portföy Yöneticisi,
 • Müfettiş,
 • Kontrolör,
 • Risk Yönetimi Bölümü Pozisyonları,
 • Hazine Pazarlama Uzmanı,
 • Satış Yönetmeni,
 • Risk Yönetimi.

MTA Sertifikası

Microsoft Teknoloji Ortağı (MTA) sertifikası, bilgisayar bilimleri, kodlama ve ek geleneksel BT kariyerleri ile ilgilenen öğrencileri hedef almaktadır. Microsoft sertifikasyon programında MCSA ve MCSE’den önceki başlangıç seviyesidir. MTA Sertifikasının istendiği banka pozisyonları aşağıdaki gibidir;

 • Sistem Mühendisliği,
 • Teknoloji ile ilgili tüm departmanlar

MCSA ve MCSE Sertifikaları

MCSA ( Microsoft Certified System Administrator )  yani Microsoft Sertifikalı Sistem Yöneticisi, Microsoft tarafından bütün dünyada kabul edilen belirli birkaç sınav sonrasında alabileceğiniz sertifika programıdır. MCSA Microsoft Sertifikalı Çözümler Ortaklığı giriş seviyesi bir sertifikayken en zor alınabilen, en büyük sertifikayı alabileceğiniz yani MCSE ‘yi almak için bir ön koşuldur. Belirli bir ücret karşılığında sertifikayı edinebilirsiniz.

MCSA ve MCSE Sertifikalarının istendiği bankadaki iş  pozisyonları şu şekildedir:

 • Sistem Uzmanlığı,
 • Sistem Yöneticisi ve benzeri.

CFA Sertifikası

Profesyonel yeterlilik sertifika programı olan Yetkili Finansal Analist (CFA) sayesinde bireyler kariyerlerini geliştirebilir, iş imkanını artırabilir, yatırım analizi ve uygulamalı ekonomi alanlarında donanım sahibi olan, disiplinli ve saygın bir unvana sahip olabilirler. Öncelikle CFA adaylarının; yatırım, portföy yönetimi, ekonomi, muhasebe, etik ve güvenlik gibi analizi gibi alanları kapsayan üç aşamalı sınavı geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavlardan sonra unvanına sahip olunacaktır. CFA,135 ülkede sertifika eğitimlerini düzenleyen evrensel öneme sahip bir enstitüdür. İleri yatırım analizi ve gerçek portföy yönetimi alanlarında hedefi olanların edinmesi gereken kapsamlı bir programdır. CFA Sertifikasının istendiği bankadaki iş pozisyonları aşağıdaki gibidir:

 • Finansal Risk Yöneticisi,
 • Risk Analisti,
 • Portföy Yöneticisi,
 • Risk Danışmanları,
 • Bankacılık İç ve Dış Denetçi,
 • Finans Danışmanları,
 • Fon ve Portföy Yöneticiliği,
 • Finansal Kontrolör,
 • Risk Teknolojisi BT Geliştiricileri,
 • Yasal ve Uyumluluk Profesyonel,
 • Menkul Kıymet İşlemleri ve Hesap Uzmanı

Bankacılık ve Finans Sektörünün En Bilinenlerinden: SMMM Belgesi

Serbest muhasebeci mali müşavir (smmm) hizmet ve finans sektörünün olmazsa olmazı haline gelmiş, birçok sektörde bulunması gereken bir bölümdür. Kişiler, SMMM ünvanını almak için kişi gerekli bölümlerden mezun olsa da, piyasa da deneyim elde ederek, çeşitli stajlarla ve ilgili sınavlara girerek bu belgeyi elde biliyor. SMMM Belgesinin istendiği bankadaki iş pozisyonları aşağıdaki gibidir;

 • Müfettişlik,
 • Muhasebe Yöneticisi ve Yönetici Yardımcılığı…

GIAC Sertifikası

Tek bir bölüme bağlı olmayan, SANS Software Security Institute tarafından verilen bir güvenlik sertifikasıdır. Dünyadaki tüm BT uzmanları için çok kapsamlı bir güvenlik sertifikası eğitimi sunmanın yanı sıra  dünya tarafından kabul edilip, tanınan bir standart. Danışmanlık, denetim, güvenlik gibi alanlarda aynı zamanda kariyer hedefi olup bankalarda da aranan, bu alanlarda görev alacak kişilerin sahip olması gerekiyor.

“GIAC sertifikasyon sınavı gerçek dünyadaki bilgileri kapsıyor. Deneyimlerime göre bu sınavı daha alakalı hale getiriyor; açık kitap sınavı olarak bile zorlayıcıydı. Sadece cevapları ezberlemekle ilgili değil, aynı zamanda bu bilgileri gerçek hayat senaryoları.” Ken Hansen, GISF, Quanta

Belirli bir ücret karşılığında sertifikaya sahip olabilir ve kendi sitesini  inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.


Bankacılık Alanında Bir Güvenlik Sertifikası: CISSP Sertifikası

CISSP sertifikası  (Certified Information Systems Security Professional) günümüzün en önemli bilgi güvenliği sertifikasıdır. Güvenlik alanında yetenek, bilgi ve deneyim gerektiren en gözde sertifikalardandır. Yüksek güvenlikli iş ortamlarının tasarımını, mimarisini, kontrollerini ve yönetimini tanımlamak için CISSP sertifikalı profesyonellere başvurulur. Sertifika sahipleri her zaman için öncelik tanınmış çalışanlardandır. CISSP, ISC2 tarafından geliştirilmiştir. Bankalarda IT Uzmanı olarak görev alacaksanız CISSP sertifikasına sahip olmanız gerekiyor.


CCNA Security Sertifikası

Daha çok Network Güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin edinmesi gereken, günümüzün en önemli konularından biri olan siber güvenlikle alakalı, ağ güvenliği konusunda Cisco’nun verdiği sertifika ve eğitimlerden, giriş seviyesi olarak adlandırabileceğimiz CCNA Security sertifikasının kişilerde bulunması büyük bir katkı sağlayacaktır. Belirli ücret karşılığında edinebileceğiniz bu sertifika Network Mühendisleri için olmazsa olmaz gibi gözükse de aslında teknolojiye ilgili, banka ve finans kuruluşlarının teknoloji bölümünde görev alacak kişilerin de almasıyla kuşkusuz onlara da büyük katkı sağlayacaktır.


CFSA Sertifikası

Bankacılık ve finans alanlarında profesyonelleşmek isteyenler için göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olan CFSA Sertifika programı (Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi), IIA tarafından geliştirilmiş bir programdır. Özellikle bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetler ile ilgili finansal hizmet kuruluşlarında denetim görevi yapan profesyoneller için hazırlanmış bu program sayesinde prosedürler hakkındaki bilgilerinizi artıracak, işinizde yetkinliğinizi göstereceksiniz. Sınav sonrasında elde edeceğiniz bu sertifika ile belki de iş hayatınızda büyük bir yükselişi elde edebileceksiniz.

CFSA Sertifikasının istendiği bankadaki iş pozisyonları aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım Uzman ve Uzman Yardımcılığı,
 • Portföy Yönetimi,
 • Kontrolör,
 • Müfettişlik vb.

Sizlere şu ana kadar bankacılık ve finans alanında araştırdığımız, elde ettiğiniz takdirde katkısı olacağına inandığımız birçok sertifika programı önerdik. Elbette yalnızca bu sertifikaları almanızla bütün yollar size açılmayacaktır. Ancak bu yolda kişisel gelişiminize katkısı kuşkusuz olan bu sertifikaları edinmek belki de sizin yolunuzdaki ışık olacaktır. Bunların haricinde iş alımı sırasında büyük ölçüde etkili olan belgelerden biri de muhakkak ehliyet olacaktır. Bu sertifikalardan bulundurmanız da bazı bölümlerde son derece önemli. 🙂 

Umarız yazımızı beğenmiş ve kendinize katkı sağlayabilmişssinizdir. Çabalarınızla her şey mümkün olacaktır. Okuduğunuz için çok teşekkür ederiz. Diğer yazılarımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Sağlıkla kalın…


burs ara görseli
Burs mu arıyorsun? O zaman tıkla!