Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursu nedir? Bursa nasıl başvurabilirsin? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursu başvuru koşulları nelerdir? Burs hakkında merak ettiğin tüm soruların yanıtları yazımızda seni bekliyor!

Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacında bir kurumdur. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırmaktadır. Bu kurumlar öğrencilere lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası bursu vermektedir.

Nice burs fırsatından haberdar olmak ve bu fırsatlara başvurmak için seni  E-Bursum’a bekliyoruz. Buradan yazdığımız tüm yazılara erişebilirsin.


Türk Dil Kurumu Lisans Bursu

TDK, sosyal ve beşerî bilimler alanında öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine burs verecektir.  2022 yılında lisans bursu tablosu için buraya tıklayabilirsin.


TDK lisans bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

Bursa başvuracak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Yukarıdaki lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,

4) Eğitime yeni başlayacaklar için; ÖSYM sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türünde ilk 3.000’e girmektir.

Ara sınıftakiler için alttan dersi olmamaktır. Ayrıca genel not ortalamasının YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 70 olmasıdır.


TDK lisans bursuna nasıl ve ne zaman başvurabilirsin?

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular 2021 yılı Kasım ayında gerçekleşecektir. Ayrıca burs müracaat takvimi, Ekim ayında burs.ayk.gov.tr adresinden ve kurumların genel ağ sayfaları ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

TDK bursu başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

TDK başvuruları e-devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleşecektir. Başvuru esnasında vesikalık fotoğrafının sisteme yüklü olması gereklidir. Bunun yanında aşağıdaki belgeleri de sisteme yüklemelisin.

 1. Adli Sicil Kaydı
 2. Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 3. Ara sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi
 4. Öğrenci Belgesi

NOT: Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalıdır. Veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

Bu belgeleri nasıl alacağını öğrenmek için buraya tıklayabilirsin.


TDK bursu miktarı ne kadar?

TDK, TTK 2021 yılı burs başvuru ilan metninde ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilere en düşüğü aylık 1.000 TL- 2.000 TL’ye kadar lisans burs desteği sağlayacaktır.

YKS Başarı Sıralaması Bursu: İlandaki sosyal bilim bölümlerine ilk üç tercihinden birine yerleşmektir. Yabancı dil bölümlerine ise ilk tercihi olarak yerleşmiş başarı sıralaması ilk 1-1000 arası adaylara aylık 2.000 TL, 1001-5000 arasına 1.500 TL, 5001-15000 arasına ise 1.000 TL lisans bursu verecektir.

Yerleştirme Sıralaması Bursu: İlan edilecek bölüme birinci sırada (en yüksek puan ile) yerleşen adaylara aylık 1.000 TL burs verecektir.

Çift Anadal/Yandal Bursu: İlan edilecek bölümlerde öğrenim görmekte olmaktır. İlgili bölüme ek olarak yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olmak veya yabancı dil bölümlerinde öğrenim görmekte olup  çift ana dal programına kayıtlı lisans ara sınıf öğrencilerine not ortalamasına göre aylık 2.000-1.500-1.000 TL olmak üzere 3 kademede burs verecektir.


TDK bursu başvuru formu nasıl doldurulmalısın?

Belgelerini eksiksiz ve doğru şekilde yüklemelisin. Aksi takdirde burs başvurun kabul edilmeyebilir. Dikkatli olmalısın.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılıp, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirlemiş yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verir. Burs türleri, alanlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 2022 yılında yüksek lisans ve doktora bursu bölümler tablosu için buraya tıklayabilirsin.

Atatürk Araştırma Merkezi

Burs Alanı

 • Türkiye’de ve Dünyada Kamu Diplomasisi
 • Karşılaştırmalı Diaspora Diplomasisi
 • Diplomasi Aracı Olarak Anma Günleri
 • Kamuoyu Diplomasisi (İmaj ve Propaganda)
 • Türkiye’nin Dış Politikası Üzerinde Kamu Diplomasisinin Etkisi, Karşılaştırmalı Vaka Analizleri

Türk Dil Kurumu

Burs Alanı

 • Türkiye Türkçesi
 • Tarihî Türk Yazı Dilleri
 • Çağdaş Türk Yazı Dilleri
 • Türkiye Türkçesi Ağızları
 • Türkçede Eş Anlamlılar Sözlüğü
 • Türkçede Zıt Anlamlılar Sözlüğü
 • İşaret Dili
 • Türkçe Öğretimi

Türk Tarih Kurumu

Burs Alanı

 • Eski Çağ Tarihi
 • Orta Çağ Tarihi
 • Genel Türk Tarihi
 • Yeni Çağ Tarihi
 • Yakın Çağ Tarihi
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi
 • Bilim ve Düşünce Tarihi
 • Dinler Tarihi
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi

Atatürk Kültür Merkezi

Burs Alanı

 • İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi
 • Türk-İslam Bilim Tarihi ve Anadolu Dışındaki Türk Müziği Mirası

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans Bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yüksek lisans burslarına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki ön koşullara uyması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanındaki konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak.

7) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki 5 yıl içerisinde girdiği ALES’den Sözel veya Eşit Ağırlık alanında en az 60,00 puan almış olmak,

8) Yabancı dil şartı olarak;

 1. 22/11/2017 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az 50 puan almış olmak.
 2. 22/11/2017 tarihine kadar ÖSYM tarafından eşdeğerli ve geçerli uluslararası diğer yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS karşılığı en az 50 puan almak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Doktora Bursu başvuru ön koşulları nelerdir?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

3) Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

4) Kurumların görev alanlarına çerçevesinde yurt içinde doktora ve eşdeğer bir öğrenim görüyor olmak,

5) Tez konusunu burs ilanındaki konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

6) Yükseköğretim Kurulu YÖK Not Dönüşüm Tablosuna göre yüksek lisans mezuniyet notu Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre 100’lük sistemde en az 75 olmak.

7) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki 5 yıl içerisinde girdiği ALES’den Sözel veya Eşit Ağırlık alanında en az 60,00 puan almış olmak, 10) Yabancı dil şartı olarak;

 1. 22/11/2017 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde YDS veya YÖKDİL Sınavından en az 55 puan almış olmak veya
 2. 22/11/2017 tarihine kadar ÖSYM tarafından eşdeğerliliği ve geçerliliği kabul edilen uluslararası diğer yabancı dil sınavların birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora bursuna nasıl ve ne zaman başvurabilirsin?

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek burslara ilişkin başvurular 2021 yılı Kasım ayında alınacak olup burs müracaat takvimi, Ekim ayında burs.ayk.gov.tr adresinden ve kurumların genel ağ sayfaları ile sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ne kadar burs veriyor?

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi ilanındaki burs alanlarında lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.000 TL (Çalışanlar için 1.500,00 TL) burs verecektir.


Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Lisans ve Doktora bursu başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.

 1. Adli Sicil Kaydı
 2. Yüksek Lisans için lisans, doktora için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi
 3. Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği
 4. Öğrenci Belgesi
 5. ALES Sonuç Belgesi
 6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 7. Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösterecek onaylı belge

NOT: Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.


Yüksek Lisans ve Doktora burs başvuru formunu nasıl doldurulmalısın?

Belgelerini eksiksiz ve doğru şekilde yüklemelisin yoksa burs başvurun kabul edilmeyebilir. Dikkatli olmalısın.


Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora burs başvuru sonuçları ne zaman?

Burs başvuru sonuçları e-Devlet sistemi içerisindeki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulama yapılabilecektir.

Sisteme yüklediğin belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 10 gün içinde şahsen/postayla kuruma göndermelisin. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemlerden aldığın kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.